Precipitation & Growing Degree Unit Charts

2021 Growing Season Precipitation (beginning May 1, 2021)

precip chart 5 4 21

2021 Growing Degree Units (beginning May 1, 2021)

GDU 5 1 2021

Updated May 4, 2021